FANDOM


Leśne terytoria

Leśne terytoria zwane również Starymi terytoriami – region, w którym mieszkają koty oraz w którym się dzieje większość akcji z serii Wojownicy.

Geografia

Pomimo nazwy, tylko niewielka część regionu pokryta jest lasem, która jest zamieszkana przez Klan Pioruna i służy mu jako tereny łowieckie. Reszta to wzgórza, łąki i bagna. Rzeka, o nazwie Chell, przecina region, tworząc granicę między Klanem Rzeki i dwoma jego sąsiadami, Klanem Pioruna i Klanem Wiatru. Droga Grzmotu zbudowana przez Dwunożnych, która tworzy granicę między Klanem Cienia i Klanem Pioruna. Mniejsza Droga Grzmotu przecina terytorium od północy.

Historia

Na początku region był pustynią, bez drapieżników lub ludzi żyjących w pobliżu. Po pewnym czasie koty przybyły w ​​małych grupach i zaczęły osiedlać się. Jednak nie założyli granic, a ich terytoria zachodziły na siebie, co doprowadziło do kilku krwawych bitew i wielu zgonów. Po szczególnie krwawej walce ocalałe koty napotykają duchy swoich upadłych towarzyszy, zachęcających ich do zjednoczenia się i życia w pokoju.

Koty jednak nie mogły się zgodzić, kto ich poprowadzi, więc pięcioro kotów ogłosiło się przywódcami. Pozostałe koty zdecydowały się podążyć ze swoimi przywódcami na wybrane przez nich terytoria. Opracowali Kodeks wojownika i założyli pięć klanów: Klan Pioruna, Klan Wiatru, Klan Cienia, Klan Nieba oraz Klan Rzeki, które podzieliły tereny łowieckie między siebie. Klany przystosowały się do warunków panujących na ich terytoriach. Duchy ich martwych przodków tworzące Klan Gwiazd zaczęły wspomagać żywe koty swoimi radami.

Niedługo po tym na terytoria Klanów przybyli Dwunożni i zbudowali Drogę Grzmotu, która zaczęła tworzyć granicę pomiędzy Klanem Pioruna oraz Klanem Cienia. Następnie zbudowali Domy Dwunożnych, zmuszając tym samym Klan Nieba do opuszczenia swojego terytorium. Wkrótce pozostałe cztery klany również musiały opuścić swoje terytoria, gdyż Dwunożni zniszczyli ich terytoria, aby zbudować nową Drogę Grzmotu. Po tym wydarzeniu, koty osiedliły się nad Jeziorem, zwanym Terytoriami Jeziora.uk:Місця кланів

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.