FANDOM


Dokumentacja szablonu
Część lub cały szablon może być niewidoczny bez podanych parametrów!
Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych parametrów. Wymagane jest podanie przynajmniej jednej listy, żeby navboks się pojawił. Poza tym wszystkie parametry są opcjonalne.

Główne

 • Title – tytuł navboksa.
 • Links – linki pojawiające się w po lewej stronie paska tytułowego.
  • Można tutaj używać wikiskładni.
  • Podanie Title jest wymagane, aby się pojawiły.
 • State – czy navboks powinien domyślnie być zwinięty czy rozwinięty.
  • Wartości: collapsed lub expanded (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości całkowicie wyłączą zwijanie.
  • Podanie Title jest wymagane, aby zwijanie działało.
 • Above i Below – pola powyżej i poniżej sekcji oraz obrazów.
 • Left image i Right image – pola wyświetlające się po obu stronach sekcji, najczęściej stosowane do wstawiania obrazów.
  • Można tutaj dodać cokolwiek, nie tylko obrazy.

Sekcje

Sekcje zawierają wszystkie listy o tym samym lub większym numerze, aż do następnej sekcji.

 • Header n – nagłówek sekcji.
  • n – dowolna dodatnia liczba całkowita.
  • Wymagana przynajmniej jedna niepusta lista, aby sekcja się pojawiła.
 • State n – czy sekcja powininna domyślnie być zwinięta czy rozwinięta.
  • n – numer istniejącego nagłówka sekcji.
  • Wartości: collapsed lub expanded (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości całkowicie wyłączą zwijanie.
 • Header state – jak wyżej, ale dotyczy wszystkich nagłówków
  • Wartości: collapsed lub expanded (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości całkowicie wyłączą zwijanie.
  • Może być nadpisane przez State n
 • Layout n – czy sekcja powinna domyślnie być zwinięta czy rozwinięta.
  • n – dowolna dodatnia liczba całkowita.
  • Może być użyty bez Header n, aby stworzyć osobną sekcję bez nagłówka.
  • Wartości: table lub horizontal (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości spowodują użycie domyślnej (table).

Układ tabeli (table)

Sytandardowy układ z listami i podlistami.

 • Left image n i Right image n – pola wyświetlające się po obu stronach sekcji, najczęściej stosowane do wstawiania obrazów.
  • n – numer istniejącego nagłówka sekcji.
  • Można tutaj dodać cokolwiek, nie tylko obrazy.

Układ poziomy (horizontal)

Poziomy układ z listami w postaci kolumn. Podlisty nie są wspierane i będą traktowane jak zwykłe listy.

 • Per row n – maksymalna liczba list na wiersz.
  • n – numer istniejącej sekcji.
  • Wartości: dowolna liczba ponad 1.
  • Liczba kolumn ciągle jest ograniczona potrzebnym miejscem. Nie da się więcej niż na ile pozwoli flexbox.
 • Span n – rozpiętość danej listy.
  • n – numer istniejącej listy.
  • Value: dowolna liczba między 0 a odpowiednim Per row n

Listy

 • List n – pojedynczy wiersz z listą linków.
  • n – dowolna dodatnia liczba całkowita.
 • Group n – tytuł listy.
  • n – numer istniejącej listy lub podlisty.

Podlisty pojawią się jako wpisy wewnątrz grupy o tym samym n.

 • List n.m – pojedynczy wiersz z listą linków.
  • n i m – dowolne dodatnie liczby całkowita.
 • Group n.m – tytuł podlisty.
  • n and m – numery istniejącej podlisty.

Style

 • Navbox class i Navbox style – stosowane do głównego elementu navboksa.
 • Title class i Title style – stosowane do paska tytułu.
 • Base class i Base style – stosowane do wszystkich grup, podgrup, nagłówków sekcji, pól powyżej i poniżej zawartości.
 • Above class i Above style – stosowane do pola powyżej zawartości.
 • Below class i Below style – stosowane do pola poniżej zawartości.
 • Image class i Image style – stosowane do wszystkich pól z obrazami.
 • Left image class i Left image style – stosowane do głównego lewego pola obrazu.
 • Right image class i Right image style – stosowane do głównego prawego pola obrazu.
 • Header class i Header style – stosowane do wszystkich nagłówków sekcji.
 • Header n class i Header n style – stosowane do nagłówka sekcji o numerze n.
 • Left image n class i Left image n style – stosowane do lewego pola obrazu sekcji o numerze n.
 • Right image n class i Right image n style – stosowane do prawego pola obrazu sekcji o numerze n.
 • Group class i Group style – stosowane do wszystkich grup.
 • Subgroup class i Subgroup style – stosowane do wszystkich podgrup.
 • Group n class i Group n style – stosowane do grupy o numerze n.
 • Group n.m class i Group n.m style – stosowane do podgrupy okreśolnej numerami n i m.
 • List class i List style – stosowane do wszystkich list.
 • List n class i List n style – stosowane do listy o numerze n.
 • List n.m class i List n.m style – stosowane do podlisty okreśolnej numerami n and m.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.