Wojownicy Wiki

Prosimy zapoznać się regulaminami:
- wiki,
- dyskusji,
- blogów,
- baz.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wojownicy Wiki
Advertisement
Wojownicy Wiki

Ostatnia aktualizacja regulaminu Wojownicy Wiki: 10 kwietnia 2022r.

Nie zapomnij o kodeksie wojownika! Zanim zaczniesz edytować lub czytać strony na Wiki, prosimy, byś zapoznał(a) się z niniejszym regulaminem. Zajmie ci to zaledwie kilka chwil, a z pewnością oszczędzi zbędnej pracy oraz licznych nieprzyjemności i nieporozumień między administracją i użytkownikami.

Ze względu na to, że wiki funkcjonuje bardzo dynamicznie, regulamin jest naprawdę ważny. Pamiętaj, że administratorzy usuwają pliki, strony, komentarze oraz blogi i nakładają kary, aby zachować dyscyplinę i porządek na wiki. Nie zrażaj się z powodu blokad, gdyż nie wynikają one z niechęci administratorów do twojej osoby, lecz z konieczności pilnowania przestrzegania regulaminu.

Jeśli masz problemy z edytowaniem na wiki, odwiedź strony pomocy lub skontaktuj się z administratorem.

A teraz... czas przeczytać regulamin!

Podstawowe informacje

 1. Nieznajomość treści regulaminu nie zwalnia użytkownika z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji za jego złamanie. Tyczy się to także użytkowników niezalogowanych.
 2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez uzyskanie danych użytkownika (adres e-mail, IP itp.) przez osoby trzecie bez ich zgody lub wiedzy.
 3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za sprawy nękające użytkowników poza Wojownicy Wiki (np. dramy na innej wiki, prywatne sprawy itp.).
 4. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w regulaminie. W razie większych reform wszyscy użytkownicy zostaną powiadomieni przez post na dyskusji.
 5. Na wiki obowiązuje wzajemny szacunek, niezależnie od pochodzenia, wiary i czynów drugiej osoby.
 6. Z racji tego, iż Wojownicy Wiki należy do Fandomu, należy się także zapoznać z zasadami użytkowania.
 7. Użytkownik ma prawo w sposób kulturalny i konstruktywny wyrazić na tablicach/prywatnej wiadomości administracji niezadowolenie z ich pracy, z propozycją poprawy ich funkcjonowania, zaś administracja ma prawo odrzucić wniosek odpowiednią argumentacją.
 8. Jeśli jesteś świadkiem wandalizmów, obrażania lub innej formy naruszania regulaminu, bezzwłocznie zgłoś to administracji. Nie jest to donoszenie, tylko pilnowanie porządku.

Konto

 1. Wybierając nick i avatar, upewnij się, że nie zawiera on treści obrażających lub dyskryminujących innych, m.in. rasistowskich, nacjonalistycznych, religijnych, antyreligijnych, politycznych, naruszających czyjąś godność i prawa autorskie.
 2. Fandom zezwala na posiadanie multikont, jednak należy wspomnieć o nich na głównym profilu, ponieważ zatajenie ich będzie groziło zbanowaniem dodatkowych kont i nałożeniem ostrzeżenia na główne, jeśli użytkownik będzie ich używał np. do omijania limitu wstawianych baz lub innego nieuczciwego celu.

Zakazy

Zakazy obowiązują na całej wiki, niezależnie, czy jest to post, blog, komentarz czy edycja.
 1. Zabronione jest obrażanie, wyzywanie, napastowanie czy podszywanie się pod innych użytkowników.
 2. Zabronione jest spamowanie, czyli publikowanie masowo bezsensownych komentarzy, postów lub plików.
 3. Zabronione jest umieszczanie treści dyskryminujących innych użytkowników, m.in. treści rasistowskich, religijnych, antyreligijnych czy politycznych.
 4. Zabronione jest używanie przekleństw. Tyczy się to także skrótów, ocenzurowanych słów bądź użycie wulgaryzmu w innym języku. Wyjątkiem jest słowo cholera, lecz także nie należy go nadużywać.
 5. Zabronione jest reklamowanie się gdziekolwiek na wiki.
 6. Zabronione jest piractwo. Zalicza się do tego podsyłanie linków do pdf'ów książek, stron z których można pobrać za darmo płatne gry itp. Zachęcanie do piractwa także jest zakazane.
 7. Zabronione jest usuwanie wiadomości z tablicy użytkownika od administracji i innych użytkowników, o treści w charakterze upomnień za łamanie zasad.
 8. Zabronione jest prowadzenie działalności zarobkowej. Wliczają się w to posty, blogi lub strony użytkowników z ofertami sprzedaży, płatnych rysunków itp.
 9. Zabronione jest naruszanie praw autorskich. Wlicza się w to wykorzystywanie obrazów bez zgody autora lub jego podania, przerysowywania prac bądź uważanie cudzej twórczości za własną.
 10. Jeśli zostałeś zablokowany i powrócisz na innym koncie, twoja aktywność na nowym koncie (posty, komentarze, blogi) zostanie usunięta, a nowe konto zostanie zablokowane bez uprzedniego ostrzeżenia.

Edycja i pliki

 1. Jeśli widzisz jakiś błąd, fałszywą informację czy złą formę wypowiedzi - nie krępuj się i edytuj daną stronę!
 2. Zabronione jest umieszczanie w treści artykułów informacji nieprawdziwych lub niepotwierdzonych. Należą do nich:
  1. Informacje z niezaufanych stron, w tym filmów na youtubie, teorii i AU osób nienależących do oficjalnego składu zajmującego się pisaniem czy wydawaniem serii Wojownicy.
  2. Własne teorie; od tego służą blogi lub posty na dyskusji.
 3. Przed edycją lub dodaniem każdego artykułu upewnij się, że posiadasz prawdziwe i sensowne informacje, czyli np. potwierdzone w fabule książki bądź wyjawione przez Erin Hunter, z odpowiednim przypisem.
 4. Staraj się unikać błędów językowych, ortograficznych, stylistycznych, składniowych i estetycznych.
 5. Zabronione jest nabijanie odznak, czyli dodawanie niewnoszących nic edycji, niepotrzebnych plików, blogów, komentarzy w celu zdobycia odznaki.
  1. Dodawanie takowych w innych celach także jest zabronione.
 6. Jeżeli tłumaczysz coś, to niech to nie będzie żywcem wzięte z tłumacza. Przyłóż się do tego!
 7. Zabronione jest całkowite lub częściowe usuwanie treści artykułów. Wyjątkami są usunięcie fabuły/opisu postaci/książki, które są w jakiś sposób niepoprawne, np. żywcem wzięte z tłumacza oraz zamiar uzupełnienia na nowo usuniętego tekstu.
 8. Jeśli chcesz zmienić nazwę artykułu, musisz zapytać administrację w tej sprawie i podać realne uzasadnienie, dlaczego.
 9. Gdy w przypadku wstawienia szablonu W edycji, użytkownik który od jego dodania nie będzie dokonywał w nim edycji od trzech miesięcy, szablon będzie można zdjąć. To samo tyczy się wzięcia pod opiekę danej sekcji za pośrednictwem szablonu Niegotowe.
  1. Mimo to, zaleca się, by zapytano się "opiekuna" artykułu, czy będzie go dokańczać; jeśli odpowiedź nie nadejdzie przez około 2 tygodnie, śmiało szablon można usunąć.

Wymogi odnośnie tworzenia artykułów

Poniższe punkty są kopią oryginalnego regulaminu znajdującego się tutaj.
Ostatnia aktualizacja wymogów tworzenia artykułów Wojownicy Wiki: 13 września 2020r.
 1. Zawsze należy się spytać członka administracji o rezerwację artykułu.
 2. Artykuł musi być zrobiony mniej więcej w 50% + musi on zawierać przypisy. Jeżeli ktoś nie potrafi ich wstawiać, tutaj jest poradnik. Dodatkowo należy się zapoznać z szablonem artykułu postaci i książki.
 3. Zabronione jest branie materiału do artykułu z brudnopisów innych osób bez pozwolenia.
 4. Zaleca się tworzenie artykułów w swoim brudnopisie.
  1. Aby takowy stworzyć, można utworzyć blog poprzez:
wejście na swój profil > kliknięcie zakładki "Blog" > "+ utwórz wpis"
> nazwanie bloga brudnopisem bądź artykułem nad którym pracujemy
lub podstronę użytkownika poprzez:
Stwórz nową stronę > Użytkownik:nazwa użytkownika/nazwa podstrony


 1. Artykuł musi być od razu uzupełniony z wymogami przedstawionymi powyżej. Nie przyjmujemy wiadomości typu "uzupełnię to potem". Jeżeli wymogi powyżej nie zostaną spełnione, niestety, strona zostanie usunięta.

Wymogi odnośnie dodawania plików

 1. Zabrania się dodawania do artykułów plików:
  1. Będących niezaakceptowanymi bazami,
  2. Będących w złej rozdzielczości, ucięte, z niepotrzebnymi napisami lub w jakiś sposób przerobione,
  3. Niezwiązanych z uniwersum Wojowników i nieadekwatnych do danego artykułu.
 2. Zabrania się wstawiania na wiki pików:
  1. Identycznych lub bardzo podobnych do znajdujących się na wiki; traktowane są one jako kopie.
 3. Grafiki naruszające wyżej wymienione zasady (oraz ogólne zakazy) będą usuwane, a osoba, która je wstawiła poniesie konsekwencje.
 4. Zawsze należy wspomnieć o autorze grafiki, jeśli używamy nieswojego obrazu. Wyjątkiem są pliki pochodzące z książek z serii.
 5. Dodawane pliki powinny mieć nazwy odnoszące się do ich funkcji. Prosimy o niedodawanie plików nazwanych ciągiem cyfr/liter czy automatycznymi nazwami nadawanymi przez urządzenia, bądź naśmiewających się z tego, co przedstawia plik.

Bazy

Poniższe punkty są kopią oryginalnych regulaminów znajdujących się tu i tu.
Ostatnia aktualizacja regulaminu baz Wojownicy Wiki: 22 maja 2021r.
 1. Bazy zostały stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby artykułów Wojownicy Wiki. Można je wypełnić na tą witrynę dla tutejszych, kanonicznych postaci.
 2. Jeżeli ktoś chce wykorzystać wypełnione bazy poza wikią, musi podać skąd pochodzi - czyli z Wojownicy Wiki.
 3. Administracja zabrania wykorzystywania baz do własnych postaci, czyli tzw. OC. Nikt nie ma wpływu na to, czy ktoś takową wypełni dla siebie prywatnie, jednak zabraniamy upubliczniania ich.
  1. Tym samym administracja zabrania wykorzystywania baz, które zostały wypełnione dla kanonicznej postaci, aby przedstawić wygląd własnej postaci.
 4. Zakazuje się modyfikacji baz wykorzystanych w artykułach i wykorzystywaniu ich w projektach publicznych.
 5. Zakazuje się ustawiania sobie wypełnionych baz na awatarach, zdjęciach w tle itp.
 6. Bazy, puste jak i wypełnione, są własnością Wojownicy Wiki i podlegają prawu autorskiemu. Przywłaszczenie sobie ich jest równoznaczne ze złamaniem prawa, które może i mieć konsekwencje prawne. Administracja nalega aby stosować się do wyżej wymienionych zasad, aby uniknąć nieprzyjemności związanych z przywłaszczeniem sobie prac.

Społeczność

Dyskusja

Poniższe punkty są kopią oryginalnego regulaminu znajdującego się tutaj.
Ostatnia aktualizacja regulaminu dyskusji Wojownicy Wiki: 7 listopada 2021r.
 1. Na dyskusji obowiązują zasady regulaminu Wojownicy Wiki.
 2. Posty mające na celu zbieranie polubień będą usuwane.
 3. Prosimy o korzystanie z kategoryzacji postów.
 4. Zabronione jest publikowanie postów niezwiązanych z tematyką wiki.
 5. Zabronione jest spamowanie postami z tematami notorycznie się powtarzającymi, np. “Miss Klanu Pioruna”, “Który kot lepszy?”, “Które inne imię postaci lepsze?”, “Najgorszy/Najlepszy rodzic”, "Koty w Picrew" itp. Oczywiście nie zabrania się ich wstawiania, ale należy zachować umiar. Jeśli widzisz, że jakiś post pojawił się już dużo razy, nie wstawiaj kolejnego podobnego.
 6. Zabronione jest zamieszczanie wielu postów i komentarzy o tej samej treści. Zrozumiałe jest, że komuś może się przypadkowo zduplikować treść - w tym przypadku jedynie powielone posty/komentarze będą usuwane.
 7. Odradza się wstawiania postów z pytaniami, na które można łatwo znaleźć odpowiedź w artykułach.
 8. Posty prowokujące potencjalny spam (czyli takie typu: "Wymyślamy imiona wojowników", "Piszemy opowiadanie") będą usuwane lub blokowane.

Discord

 1. Regulamin oficjalnego discorda Wojownicy Wiki znajduje się na kanale #regulamin.

Blogi

Poniższe punkty są kopią oryginalnego regulaminu znajdującego się tutaj.
Ostatnia aktualizacja regulaminu blogów Wojownicy Wiki: 30 sierpnia 2021r.
 1. Blogi służą przykładowo do:
  1. Brudnopisów,
  2. Pokazywania swoich rysunków, tzw. Art Blogi (lecz odradzamy wstawiania pojedynczych wpisów pod jeden obrazek),
  3. Pisania AU, headcanonów, fanfików, teorii lub rozbudowanych i konstruktywnych opinii,
  4. Opisywania fanowskich kotów, miejsc, książek, spisów klanów,
  5. Pisania rozdziałów lub całych książek/opowiadań,
  6. Ewentualnie opisywania swojego życia powiązanym z Wojownikami (ale nie krótkich, prostych zdań typu, "Kupiłem sobie Zaćmienie przedpremierowo.", "Zobaczyłem kota wyglądającego jak Ognista Gwiazda." - od tego niech służy dyskusja), bądź tworzenia generatorów imion/wyglądów.
 2. Blogi zaś nie są miejscem np. dla:
  1. Łamania Regulaminu, w tym pisania o tematach niezwiązanych z Wojownikami,
  2. Witania się; od tego służy strona użytkownika czy tablice innych użytkowników,
  3. Zadawania pytań; Dyskusja jest na to miejscem bądź tablice innych użytkowników,
  4. Pisania opinii typu: “Nie lubię Ciemnej Pręgi, bo jest zdrajcą”, “Klan Cienia to najlepszy klan”; tu też przeznaczona jest na to dyskusja. Jeśli naprawdę chcesz zostawić to w blogu, rozbuduj to!,
  5. Tworzenia pustych lub wyrwanych z kontekstu zdaniami wpisów,
 3. W sprawie blogów z tematyką spoza wymienionych, administracja skonsultuje się, czy usuwać go, czy nie.
 4. Wpisy, których tematyka została wymieniona jako nieodpowiednia na blogi, zostaną usunięte.

Fanon

 1. Każdy użytkownik ma możliwość tworzenia własnych wpisów wchodzących w kategorię Fanonu.
 2. Za twórczość fanowską uznaje się fan arty, opowiadania, własne postacie, miejsca i alternatywne uniwersa.
 3. Zabrania się dodawania do Fanonu prac niebędących fanowską twórczością dotyczącą tematyki wiki.
 4. Warto podpiąć fanowską twórczość pod jedną z odpowiednich kategorii.

Komentarze

 1. Zabronione jest dodawanie bezsensownych komentarzy.
 2. Zabronione jest dodawanie notorycznie powtarzających się w komentarzach treści (na przykład "sweet" o kocie lub "kiedy next" pod blogami). Są one traktowane jako spam.
  1. Nie jest zabronione dodawanie komentarzy zawierających podane wyżej frazy. Zabronione jest tylko umieszczanie komentarzy, które mają notorycznie powtarzającą się treść.
 3. Administracja ma prawo edytować lub usuwać cudze komentarze, jeśli łamią zasady wiki.
 4. Administracja nie zaleca odpowiadać na komentarze które mają ponad jeden miesiąc. Nie jest to jednak zabronione i nie będzie za to żadnych upomnień.
 5. Jeśli komentujesz czyjąś pracę na wiki (bazę w artykule, twórczość na blogu) nie obrażaj autora, tylko delikatnie i konstruktywnie wspomnij swoją krytykę.

Konsekwencje

 1. Na wiki obowiązuje system kar:
  1. Prośba o zaprzestanie szkodliwych czynności,
  2. Upomnienie,
  3. Ostrzeżenie,
  4. Ban.
 2. Upomnienie dostaje się po zignorowaniu prośby.
 3. Ostrzeżenie dostaje się po zignorowaniu upomnienia.
 4. Bana dostaje się razem z trzecim ostrzeżeniem.
 5. Użytkownik może zostać zbanowany w zakresie od 2 godzin do dożywocia (długość blokady zależy od wagi przewinienia); w przypadku wielokrotnego naruszania regulaminu, każda kolejna blokada nakładana na użytkownika będzie coraz dłuższa.
 6. Użytkownik może zostać od razu upomniany, ostrzeżony lub zbanowany bez poprzednich uprzedzeń (tzn. administrator ma prawo nadać ostrzeżenie bez uprzedniego upomnienia lub zbanować bez ostrzeżeń czy upomnień).
 7. Upomnienia i ostrzeżenia mogą nadawać rollbackowie, moderatorzy i administratorzy, a bany administratorzy lub członkowie grupy SOAP.
 8. Użytkownik ma prawo wyjaśnić sprawę bana z administratorem, jeśli uważa, że został niesłusznie oskarżony.
 9. Członka administracji nie chroni immunitet - ma takie same prawo do zostania ukaranym jak zwykły użytkownik.

Uprawnienia

 1. Na zdobycie uprawnień mają szansę użytkownicy wykazujący się wyjątkową aktywnością, wkładem w rozwój wiki oraz pilnowaniem porządku.
 2. Chcąc postarać się o uprawnienia, można zgłosić się do jednej z biurokratek (Brzozy the drzewokrzew lub Booklier). Jeśli zgłoszenie będzie sensowne, biurokrata rozważy wniosek.
 3. Administracja może organizować nabory na wybraną pozycję.
 4. Awans może także zostać przyznany na podstawie dyskusji w gronie administracji, za zgodą osoby awansowanej.
 5. Członkiem administracji nie mogą zostać użytkownicy, którzy są nowi, mają mało edycji, są mało aktywni, mają problemy z ortografią lub zostali dawniej zbanowani albo ostrzeżeni.
  1. W przypadku tego ostatniego istnieje możliwość zrobienia wyjątku, jeśli użytkownik dobrze się sprawuje i zrozumiał błędy, za które został ukarany.
 6. W przypadku przewidzianej dłuższej nieobecności na wiki, członek administracji jest zobowiązany poinformować o niej resztę administracji.
  1. Jeśli członek administracji nie będzie aktywny przez co najmniej 2 miesiące i nie będzie z nim żadnego kontaktu, może zostać wydalony z administracji.
  2. Jeśli członek administracji będzie zaniedbywał swoje obowiązki przez dłuższy czas, zostanie on poinformowany o konsekwencjach, których ostatecznością będzie wydalenie.

Advertisement